Overzichtscatalogus van uitgaven in de Osenvorenreeks

Artikelen >>

De Osenvorenreeks is te bestellen bij het Arend Datema Instituut, ook via e-mail. De prijzen lopen uiteen van
€ 5,- tot €
12,- , afhankelijk van het aantal pagina's. Uiteraard berekenen wij bij verzending de geldende portokosten.


AFKORTINGEN:
PVB = protocol van bezwaar
burg. = burgerlijke gemeente
inv. = inventarisnummer
NG = Nederduits-Gereformeerd(e) (Gemeente) (Kerk)
ORA = oud-rechterlijk archief van een heerlijkheid
RNB = rechterlijk archief Nederbetuwe
ROB = rechterlijk archief Overbetuwe
RAW = rechterlijk archief Wageningen
SKN = Staten van het Kwartier van Nijmegen
RK = Rooms-katholiek(e) (Statie) (Kerk)

 

 

H O O F D S E R I E
(in verschijningsvolgorde)

1 De Kerk van Kesteren vóór 1700, ...
2 Protocol van bezwaar kerspel Opheusden, RNB inv. 250, 1e deel, 1660-1665
3 Protocol van bezwaar kerspel Opheusden, RNB inv. 250, 2e deel, 1665-1670
4 Protocol van bezwaar kerspel Opheusden, RNB inv. 250, 3e deel, 1670-1680
5 Doop-, trouw- en ledematenboek Zetten en Andelst, 1657-1734. (bron-bewerking)

6 Protocol van bezwaar kerspel Opheusden, RNB inv. 250, 4e deel, 1680-1692
7 Protocol van bezwaar kerspel Opheusden, RNB inv. 250, 5e deel, 1692-1700
8 Verpondingen Ochten 1650, SKN inv.
9 Verpondingen Echteld en IJzendoorn 1650, SKN inv.
10 Protocol van bezwaar kerspel Opheusden, RNB inv. 250, 6e deel, 1700-1709

11 Verpondingen Ingen 1650, SKN inv.
12 Verpondingen Meerten en Aalst 1650, SKN inv.
13 Verpondingen Lienden en De Mars 1650, SKN inv.
14 Verpondingen Ommeren, Hoven op Zandwijk en Zandwijk 1650, SKN inv.
15 Protocol van bezwaar kerspel Opheusden, RNB inv. 250, 7e deel, 1709-1716

16 Protocol van bezwaar kerspel Opheusden, RNB inv. 250, 8e deel, 1716-1720
17 Verpondingen Heteren, Randwijk en Homoet 1649, SKN inv.
18 Doop-, trouw- en ledematenboek Heteren, 1665-1700,
19 Trouwboek Kesteren, 1655-1726,
20 Jubileum-uitgave 20 jaar Historische Kring Kesteren en Omgeving

21 Verpondingen Opheusden 1650, SKN inv.
22 Verpondingen Kesteren, Lede en Oudewaard 1650, SKN inv.
23 Verpondingen Rijswijk en Ravenswaaij 1650, SKN inv.
24 Verpondingen Avesaet en Wadenoyen 1650, SKN inv.
25 Aantekening der lidmaten Kesteren 1620-1727,

26 Verpondingen Maurik 1650, SKN inv.
27 Verpondingen Driel, Hollanderbroek, Liender-buurt, Eimeren, Valburg, Reedt en Merm 1649, SKN inv.
28 Genealogie van enkele Betuwse geslachten
29 Verpondingen Elden en Meinerswijk 1649, SKN inv. 495 en 497
30 Cedullen van Eck, Kesteren, Opheusden, Ravenswaaij en Rijswijk 1693, Polderdistrict Nederbetuwe inv.

31 Verpondingen Hien en Dodewaard 1650, SKN inv.
32 Doopboek Nederduits-Gereformeerde Kerk te Kesteren, 1657-1727.
33 Auwe Betuwse verhoale.
34 De hervormde kerk te Valburg.
35 Familiegeld van de Nederbetuwe 1696-1703, Polderdistrict Nederbetuwe.

36 Agrarische structuur en sociale ontwikkeling van een Betuws dorp Andelst, 1850-1940.
37 De zandweg en de karretjes.
38 Verpondingen Lakemond, Indoornik, Hemmen, Zetten, Andelst en Wolferen 1650, SKN inv. (= nevenserie A1).
39 Protocol van bezwaar kerspel Ingen, RNB inv. 234, 6e deel, 1697-1714.
40 Vernieuwde verpondingen van Kesteren en Opheusden, 1787.

41 Protocol van bezwaar kerspel Ingen, RNB inv. 234, 4e en 5e deel, 1686-1697.
42 Protocol van bezwaar kerspel Ingen, RNB inv. 234, 3e deel, 1678-1686.
43 Protocol van bezwaar kerspel Ingen, RNB inv. 234, 1e deel, 1660-1668.
44 Protocol van bezwaar kerspel Kesteren, RNB inv. 246, 1e deel, 1660-1683 (= nevenserie A74).
45 Protocol van bezwaar kerspel Hien & Dodewaard, RNB inv. 256, 1e deel, 1660-1665 (= nevenserie A77).

46 Protocol van bezwaar kerspel IJzendoorn, ORA IJzendoorn inv. 6, 1e deel, 1719-1727 (= neven-serie A84).
47 Protocol van bezwaar kerspel Ingen, RNB inv. 234, 2e deel, 1668-1677 (= nevenserie A128).
48 De Mars in 1750; Volkstelling Nederbetuwe in 1795.
49 Bestemoeders Hofstad; een eeuwenoude boerderij aan de dijk in Ingen.
50 Jubileumuitgave HKK&O bij het 25-jarig bestaan: 'Tussen herinnering en historie'.

51 J.S.M. Tornga; Dodewaard, verhalen uit de geschiedenis.
52 Ferdinand van Hemmen; Ooievaar brengt zondvloed. De onderwaterzet-ting van de Betuwe
(dec. 1944 - maart 1945)
53 Kwartierstaat Johannes Thien.
54
55

56
57
58
59

60 Jubileumuitgave HKK&O bij het 30-jarig bestaan: 'Kruiend door de Betuwe'

 

N E V E N S E R I E
(in verschijningsvolgorde)
De Osenvorendeeltjes uit de nevenserie worden verspreid uit voorraad.

A1 Verpondingen Lakemond, Indoornik, Hemmen, Zetten, Andelst en Wolferen 1650, SKN inv.
A2 Verpondingen Eck en Wiel en Zoelen 1650, SKN inv.
A3 Verpondingen Herveld, Loenen, Slijk-Ewijk en Meinerswijk 1649. De verklaring van de heer van Loenen van de ......overstromingsramp van 7 februari 1644, SKN inv.
A4 Verpondingen Oosterhout, Lent, Doornik, Ressen, Bredelaar 1649, SKN inv.

A5 Diaconieboek Nederduits-Gereformeerde Kerk te Kesteren, 1640-1720.
A6 Verpondingen Elst 1650, SKN inv.
A7 Protocol van bezwaar kerspel Opheusden, RNB inv. 254, 1e deel, 1806-1806.
A8 Protocol van bezwaar kerspel Opheusden, RNB inv. 254, 2e deel, 1806-1807.
A9 Protocol van bezwaar kerspel Opheusden, RNB inv. 254, 3e deel, 1807-1809.
A10 Protocol van bezwaar kerspel Opheusden, RNB inv. 254, 4e deel, 1809-1811.

A11 Protocol van bezwaar kerspel Opheusden, RNB inv. 253, 1e deel, 1792-1793.
A12 Protocol van bezwaar kerspel Opheusden, RNB inv. 253, 2e deel, 1793-1796.
A13 Protocol van bezwaar kerspel Opheusden, RNB inv. 253, 3e deel, 1797-1799.
A14 Protocol van bezwaar kerspel Opheusden, RNB inv. 253, 4e deel, 1799-1802.
A15 Protocol van bezwaar kerspel Opheusden, RNB inv. 253, 5e deel, 1803-1806.

A16 Doopgegevens van de Rooms-Katholieke bewoners van Valburg en Elst uit het doopboek van de RK Statie te ........Eymeren en Herveld, 1767-1785.
A17 Idem, 1785-1797.
A18 Idem, 1797-1811.
A19 Doopgegevens van de Nederduits Gereformeerde bewoners van Valburg en Homoet uit het doopboek van de Nederduits ........Gereformeerde Gemeente te Valburg, 1667-1801.
A20 Protocol van bezwaar kerspel Opheusden, RNB inv. 252, 1e deel, 1739-1747.

A21 Protocol van bezwaar kerspel Opheusden, RNB inv. 252, 2e deel, 1748-1753.
A22 Protocol van bezwaar kerspel Opheusden, RNB inv. 252, 3e deel, 1754-1759.
A23 Protocol van bezwaar kerspel Opheusden, RNB inv. 252, 4e deel, 1760-1765.
A24 Protocol van bezwaar kerspel Opheusden, RNB inv. 252, 5e deel, 1766-1774.
A25 Protocol van bezwaar kerspel Opheusden, RNB inv. 252, 6e deel, 1775-1779.

A26 Protocol van bezwaar kerspel Opheusden, RNB inv. 252, 7e deel, 1780-1783.
A27 Protocol van bezwaar kerspel Opheusden, RNB inv. 252, 8e deel, 1784-1787.
A28 Protocol van bezwaar kerspel Opheusden, RNB inv. 252, 9e deel, 1788-1790.
A29 Protocol van bezwaar kerspel Opheusden, RNB inv. 252, 10e deel, 1790-1792.
A30 Protocol van bezwaar kerspel Opheusden, RNB inv. 251, 1737-1740.

A31 Protocol van bezwaar Banken van Kesteren en Zoelen, RNB inv. 204, 1e deel, 1654-1657.
A32 Protocol van bezwaar Banken van Kesteren en Zoelen, RNB inv. 204, 2e deel, 1654-1657.
A33 Protocol van bezwaar Banken van Kesteren en Zoelen, RNB inv. 204, 3e deel, 1654-1659.
A34 Doopgegevens van de Nederduits Gereformeerde bewoners van Valburg en Homoet uit het contra-doop-boek van de ........Nederduits Gereformeerde Gemeente te Valburg, 1772-1811.
A35 Lidmatenboek Dodewaard, 1e deel.

A36 Lidmatenboek Dodewaard, 2e deel.
A37 Lidmatenboek Dodewaard, 3e deel.
A38 Doopgegevens van de Nederduits Gereformeerde bewoners van Herveld uit het doopboek van de Nederduits ........Gereformeerde Gemeente te Herveld.
A39 Doopgegevens van de Rooms-Katholieke bewoners van Herveld, Loenen, Slijk, Ewijk, Oosterhout, Wolferen, Valburg ........en Homoet uit het doopboek van de Rooms-Katholieke Kerk binnen de statie Eimeren, Herveld en Indoornik.
A40 Protocol van bezwaar kerspel Ommeren, RNB inv. 239, 1e deel, 1660-1676.

A41 Protocol van bezwaar kerspel Ommeren, RNB inv. 239, 2e deel, 1677-1714.
A42 Protocol van bezwaar kerspel Ommeren, RNB inv. 239, 3e deel, 1715-1739.
A43 Protocol van bezwaar Bank van Kesteren, RNB inv. 200, 1e deel, 1613-1616.
A44 Protocol van bezwaar Bank van Kesteren, RNB inv. 200, 2e deel, 1617-1619.
A45 Protocol van bezwaar Bank van Kesteren, RNB inv. 200, 3e deel, 1620-1623.

A46 Protocol van bezwaar Bank van Kesteren, RNB inv. 200, 4e deel, 1623-1627.
A47 Protocol van bezwaar Bank van Kesteren, RNB inv. 200, 5e deel, 1627-1630.
A48 Doopgegevens van de Rooms-Katholieke Kerk binnen de statie Indoornik (gemeente Heteren), 1660-1707; 1e deel
A49 Idem; 2e deel.
A50 Gegevens over huwelijken door de Rooms-Katholieke Kerk binnen de statie Indoornik (gemeen-te Heteren), 1721-1811

A51 Gegevens over huwelijken, geregistreerd door de Nederduits-Gereformeerde Gemeente en de burgerlijke overheid te ........Valburg en Homoet, 1676-1811.
A52 Gegevens over huwelijken, geregistreerd door de Nederduits-Gereformeerde Gemeente en de burgerlijke overheid te ........Herveld, 1676-1810.
A53 Protocol van bezwaar Bank van Kesteren, RNB inv. 201, 1e deel, 1630-1633.
A54 Protocol van bezwaar Bank van Kesteren, RNB inv. 201, 2e deel, 1634-1638.
A55 Protocol van bezwaar kerspel Ochten, RNB inv. 262, 1e deel, 1660-1678.

A56 Protocol van bezwaar kerspel Ochten, RNB inv. 262, 2e deel, 1679-1700.
A57 Protocol van bezwaar kerspel Ochten, RNB inv. 262, 3e deel, 1701-1720.
A58 Protocol van bezwaar kerspel Ochten, RNB inv. 262, 4e deel, 1721-1740.
A59 Protocol van bezwaar Bank van Kesteren, RNB inv. 201, 3e deel, 1639-1644.
A60 Protocol van bezwaar Bank van Kesteren, RNB inv. 201, 4e deel, 1645-1651.

A61 Protocol van bezwaar Bank van Kesteren, RNB inv. 201, 5e deel, 1652-1657.
A62 Protocol van bezwaar Banken van Kesteren en Zoelen, RNB inv. 204, 4e deel, 1654-1660.
A63 Protocol van bezwaar Banken van Kesteren en Zoelen, RNB inv. 204, 5e deel, Zoelen en Avesaath vanaf 1660.
A64 Protocol van bezwaar Banken van Kesteren en Zoelen, RNB inv. 204, 6e deel, Ravenswaay en Rijswijk vanaf 1660.
A65 Protocol van bezwaar Banken van Kesteren en Zoelen, RNB inv. 204, 7e deel, Maurik en Eck vanaf 1660.

A66 Protocol van bezwaar Banken van Kesteren en Zoelen, RNB inv. 204, 8e deel, Ingen en Ommeren vanaf 1660.
A67 Protocol van bezwaar Banken van Kesteren en Zoelen, RNB inv. 204, 9e deel, Lienden en Kesteren vanaf 1660.
A68 Protocol van bezwaar Banken van Kesteren en Zoelen, RNB inv. 204, 10e deel, Opheusden en Hien & Dodewaard ........vanaf 1660.
A69 Protocol van bezwaar Banken van Kesteren en Zoelen, RNB inv. 204, 11e deel, Ochten en Echteld vanaf 1660.
A70 Protocol van bezwaar heerlijkheid Lienden, ORA Lienden, inv. 8, 1e deel, 1639-1656.

A71 Protocol van bezwaar heerlijkheid Lienden, ORA Lienden, inv. 8, 2e deel, 1657-1665.
A72 Protocol van bezwaar heerlijkheid Lienden, ORA Lienden, inv. 8, 3e deel, 1666-1672.
A73 Gerichtssignaat heerlijkheid IJzendoorn, ORA IJzendoorn, inv. 3, 1718-1793.
A74 Protocol van bezwaar kerspel Kesteren, RNB inv. 246, 1e deel, 1660-1683.
A75 Protocol van bezwaar kerspel Kesteren, RNB inv. 246, 2e deel, 1684-1718.

A76 Protocol van bezwaar kerspel Kesteren, RNB inv. 246, 3e deel, 1719-1739.
A77 Protocol van bezwaar kerspel Hien & Dodewaard, RNB inv. 256, 1e deel, 1660-1665.
A78 Protocol van bezwaar kerspel Hien & Dodewaard, RNB inv. 256, 2e deel, 1666-1679.
A79 Protocol van bezwaar kerspel Hien & Dodewaard, RNB inv. 256, 3e deel, 1680-1692.

A80 Protocol van bezwaar kerspel Hien & Dodewaard, RNB inv. 256, 4e deel, 1693-1703.

A81 Protocol van bezwaar kerspel Hien & Dodewaard, RNB inv. 256, 5e deel, 1704-1715.
A82 Protocol van bezwaar kerspel Hien & Dodewaard, RNB inv. 256, 6e deel, 1716-1729.
A83 Protocol van bezwaar kerspel Hien & Dodewaard, RNB inv. 256, 7e deel, 1730-1740.
A84 Protocol van bezwaar heerlijkheid IJzendoorn, ORA IJzendoorn, inv. 6, 1e deel, 1719-1727.
A85 Protocol van bezwaar heerlijkheid IJzendoorn, ORA IJzendoorn, inv. 6, 2e deel, 1728-1741.

A86 Protocol van bezwaar heerlijkheid IJzendoorn, ORA IJzendoorn, inv. 6, 3e deel, 1742-1751.
A87 Protocol van bezwaar heerlijkheid IJzendoorn, ORA IJzendoorn, inv. 6, 4e deel, 1752-1763.
A88 Protocol van bezwaar kerspel Ochten, RNB inv. 263, 1e deel, 1739-1749.
A89 Protocol van bezwaar kerspel Ochten, RNB inv. 263, 2e deel, 1750- 1759.
A90 Protocol van bezwaar kerspel Ochten, RNB inv. 263, 3e deel, 1760-1769.

A91 Protocol van bezwaar kerspel Ochten, RNB inv. 263, 4e deel, 1770-1780.
A92 Protocol van bezwaar kerspel Ochten, RNB inv. 263, 5e deel, 1781-1787.
A93 Protocol van bezwaar kerspel Ochten, RNB inv. 263, 6e deel, 1788-1797.
A94 Protocol van bezwaar kerspel Ochten, RNB inv. 263, 7e deel, 1797-1805
A95 Gerichtssignaat Bank van Valburg, ROB inv. 238, 1e deel, 1446-1447.

A96 Gerichtssignaat Bank van Valburg, ROB inv. 238, 2e deel, 1448-1452.
A97 Gerichtssignaat Bank van Valburg, ROB inv. 238, 3e deel, 1453-1456.
A98 Transporten heerlijkheid De Marsch, ORA De Marsch inv. 23, 1e deel, 1667-1682.
A99 Transporten heerlijkheid De Marsch, ORA De Marsch inv. 23, 2e deel, 1683-1696.
A100 Transporten heerlijkheid De Marsch, ORA De Marsch inv. 23, 3e deel, 1697-1705.

A101 Transporten heerlijkheid De Marsch, ORA De Marsch inv. 23, 4e deel, 1706-1719.
A102 Gerichtssignaat Bank van Valburg, ROB inv. 239, 1e deel, 1462-1464.
A103 Gerichtssignaat Bank van Valburg, ROB inv. 239, 2e deel, 1464-1470.
A104 Gerichtssignaat Bank van Valburg, ROB inv. 240, 1477.
A105 Gerichtssignaat Bank van Valburg, ROB inv. 241, 1e deel, 1492-1494.

A106 Gerichtssignaat Bank van Valburg, ROB inv. 241, 2e deel, 1495-1499.
A107 Protocol van bezwaar kerspel Ochten 1805-1811, RNB inv. 264.
A108 Minuten van testamenten heerlijkheid De Marsch 1614-1809, ORA De Marsch inv. 31.
A109 Protocol van bezwaar kerspel Meerten & Aalst, RNB inv. 242, 1e deel, 1660-1675.
A110 Protocol van bezwaar kerspel Meerten & Aalst, RNB inv. 242, 2e deel, 1676-1695.

A111 Protocol van bezwaar kerspel Meerten & Aalst, RNB inv. 242, 3e deel, 1696-1712.
A112 Protocol van bezwaar kerspel Meerten & Aalst, RNB inv. 242, 4e deel, 1713-1723.
A113 Protocol van bezwaar kerspel Meerten & Aalst, RNB inv. 242, 5e deel, 1723-1740.
A114 Protocol van bezwaar Lede & Oudewaard, RNB inv. 272, 1789-1811.
A115 Gerichtssignaat Bank van Valburg, ROB inv. 242, 1e deel, 1500-1502.

A116 Gerichtssignaat Bank van Valburg, ROB inv. 242, 2e deel, 1503-1509.
A117 Doopgegevens van de Rooms-Katholieke Statie te Indoornik (gemeen-te Heteren), 1735-1762.
A118 Doopgegevens van de Rooms-Katholieke Statie te Indoornik (gemeen-te Heteren), 1762-1786.
A119 Doopgegevens van de Rooms-Katholieke Statie te Indoornik (gemeen-te Heteren), 1786-1812.
A120 Protocol van bezwaar kerspel Kesteren, RNB inv. 248, 1e deel, 1806-1807.

A121 Protocol van bezwaar kerspel Kesteren, RNB inv. 248, 2e deel, 1808-1811.
A122 Protocol van bezwaar schoutambt Valburg, ROB inv. 301, 1e deel, 1654-1655.
A123 Protocol van bezwaar schoutambt Valburg, ROB inv. 301, 2e deel, 1656-1659.
A124 Protocol van bezwaar schoutambt Valburg, ROB inv. 301, 3e deel, 1660-1663.
A125 Protocol van bezwaar schoutambt Valburg, ROB inv. 301, 4e deel, 1664-1667.

A126 Protocol van bezwaar schoutambt Valburg, ROB inv. 301, 5e deel, 1668-1670.
A127 Protocol van bezwaar schoutambt Valburg, ROB inv. 301, 6e deel, 1671-1676.
A128 Protocol van bezwaar Ingen, RNB inv. 234, 2e deel, 1668-1677.
A129 Protocol van bezwaar Ommeren, RNB inv. 240, 1e deel, 1739-1763.
A130 Protocol van bezwaar Ommeren, RNB inv. 240, 2e deel, 1764-1779.

A131 Protocol van bezwaar Ommeren, RNB inv. 240, 3e deel, 1780-1795.
A132 Protocol van bezwaar Ommeren, RNB inv. 240, 4e deel, 1796-1803.
A133 Protocol van bezwaar Ommeren, RNB inv. 240, 5e deel, 1804-1810.
A134 Minuten van transporten, e.d., ORA Marsch inv. 26, 1e deel, 1604-1724.
A135 Minuten van transporten, ORA Marsch inv. 26, 2e deel, 1724-1772.

A136 Minuten van transporten, ORA Marsch inv. 26, 3e deel, 1772-1810.
A137 Boedels heerlijkheid De Marsch 1644-1715, ORA Marsch inv. 35.
A138 Gerichtssignaat Bank van Valburg, ROB inv. 243, 1e deel, 1509-1514.
A139 Gerichtssignaat Bank van Valburg, ROB inv. 243, 2e deel, 1514-1516.
A140 Protocol van bezwaar Lienden, ORA-Lienden inv. 13, 1e deel, 1795-1803.

A141 Protocol van bezwaar Lienden, ORA-Lienden inv. 13, 2e deel, 1803-1810.
A142 Protocol van bezwaar IJzendoorn, ORA-IJzendoorn inv. 7, 1e deel, 1763-1771.
A143 Protocol van bezwaar IJzendoorn, ORA-IJzendoorn inv. 7, 2e deel, 1772-1782.
A144 Protocol van bezwaar IJzendoorn, ORA-IJzendoorn inv. 7, 3e deel, 1783-1789.
A145 Gerichtssignaat Bank van Valburg, ROB inv. 244, 1e deel 1516-1520.

A146 Protocol van bezwaar kerspel Zetten, ROB inv. 364, 1e deel, 1793-1798.
A147 Protocol van bezwaar kerspel Zetten, ROB inv. 364, 2e deel, 1799-1803.
A148 Protocol van bezwaar kerspel Zetten, ROB inv. 364, 3e deel, 1804-1810.
A149 Gerichtssignaat Bank van Valburg, ROB inv. 244, 2e deel 1521-1525.
A150 Gerichtssignaat Bank van Valburg, ROB inv. 244, 3e deel 1525-1532.

A151 Protocol van bezwaar kerspel Zetten, ROB inv. 363, 1e deel 1779-1784.
A152 Protocol van bezwaar kerspel Zetten, ROB inv. 363, 2e deel 1785-1792(93).
A153 Protocol van bezwaar Bank van Kesteren, RNB inv. 202, 1658-1665.
A154 Protocol van testamenten, ORA Lienden inv. 18, 1e deel, 1688-1749.
A155 Protocol van testamenten, ORA Lienden inv. 18, 2e deel, 1749-1776.

A156 Protocol van testamenten, ORA Mars inv. 30, 1759-1809.
A157 Protocol van bezwaar, schoutambt Valburg, ROB inv. 302, 1e deel 1676-1680.
A158 Protocol van bezwaar, schoutambt Valburg, ROB inv. 302, 2e deel 1681-1685.
A159 Protocol van bezwaar, schoutambt Valburg, ROB inv. 302, 3e deel 1686-1691.
A160 Protocol van bezwaar, schoutambt Valburg, ROB inv. 302, 4e deel 1692-1696.

A161 Protocol van bezwaar, schoutambt Valburg, ROB inv. 302, 5e deel 1697-1701.
A162 Protocol van bezwaar, kerspel Opheusden, RNB inv. 250, 1e deel 1660-1666.
A163 Protocol van bezwaar, kerspel Opheusden, RNB inv. 250, 2e deel 1667-1678.
A164 Protocol van bezwaar, kerspel Opheusden, RNB inv. 250, 3e deel 1679-1694.
A165 Protocol van bezwaar, kerspel Opheusden, RNB inv. 250, 4e deel 1695-1708.

A166 Protocol van bezwaar, kerspel Opheusden, RNB inv. 250, 5e deel 1709-1718.
A167 Protocol van bezwaar, kerspel Opheusden, RNB inv. 250, 6e deel 1719-1729.
A168 Protocol van bezwaar, kerspel Opheusden, RNB inv. 250, 7e deel 1730-1737.
A169 Protocol van bezwaar, banken van Kesteren en Zoelen, RNB inv. 203, 1e deel, voor 1654.
A170 Protocol van bezwaar, banken van Kesteren en Zoelen, RNB inv. 203, 2e deel, voor 1654.

A171 Protocol van bezwaar, banken van Kesteren en Zoelen, RNB inv. 203, 3e deel, voor 1654.
A172 Protocol van bezwaar, banken van Kesteren en Zoelen, RNB inv. 203, 4e deel, voor 1654.
A173 Protocol van bezwaar, banken van Kesteren en Zoelen, RNB inv. 203, 5e deel, voor 1654.
A174 Protocol van bezwaar, kerspel Kesteren, RNB inv. 247, 1e deel 1739-1752.
A175 Protocol van bezwaar, kerspel Kesteren, RNB inv. 247, 2e deel 1753-1767.

A176 Protocol van bezwaar, kerspel Kesteren, RNB inv. 247, 3e deel 1768-1776.
A177 Protocol van bezwaar, kerspel Kesteren, RNB inv. 247, 4e deel 1777-1785.
A178 Protocol van bezwaar, kerspel Kesteren, RNB inv. 247, 5e deel 1786-1791.
A179 Protocol van bezwaar, kerspel Kesteren, RNB inv. 247, 6e deel 1792-1795.
A180 Protocol van bezwaar, kerspel Kesteren, RNB inv. 247, 7e deel 1796-1798.

A181 Protocol van bezwaar, kerspel Kesteren, RNB inv. 247, 8e deel 1799-1806.
A182 Protocol van bezwaar, Lienden, ORA Lienden inv. 10, 1e deel 1727-1735.
A183 Protocol van bezwaar, Lienden, ORA Lienden inv. 10, 2e deel 1736-1748.
A184 Protocol van bezwaar, Lienden, ORA Lienden inv. 10, 3e deel 1749-1761.
A185 Gerichtssignaat IJzendoorn, ORA IJzendoorn inv. 2, 1e deel 1666-1669.

A186 Gerichtssignaat IJzendoorn, ORA IJzendoorn inv. 2, 2e deel 1669-1673.
A187 Gerichtssignaat IJzendoorn, ORA IJzendoorn inv. 2, 3e deel 1673-1679.
A188 Gerichtssignaat IJzendoorn, ORA IJzendoorn inv. 2, 4e deel 1680-1683.
A189 Gerichtssignaat IJzendoorn, ORA IJzendoorn inv. 2, 5e deel 1683-1691.
A190 Gerichtssignaat IJzendoorn, ORA IJzendoorn inv. 2, 6e deel 1691-1700.

A191 Protocol van bezwaar Lienden, ORA Lienden inv. 9, 1e deel 1672-1678.
A192 Protocol van bezwaar Lienden, ORA Lienden inv. 9, 2e deel 1679-1695.
A193 Protocol van bezwaar Lienden, ORA Lienden inv. 9, 3e deel 1696-1714.
A194 Protocol van bezwaar Lienden, ORA Lienden inv. 9, 4e deel 1715-1727.
A195 Protocol van bezwaar Lienden, ORA Lienden inv. 12, 1e deel 1783-1788.

A196 Protocol van bezwaar Lienden, ORA Lienden inv. 12, 2e deel 1789-1795.
A197 Protocol van bezwaar Herveld, ROB inv. 352, 1e deel 1759-1763.
A198 Protocol van bezwaar Herveld, ROB inv. 352, 2e deel 1764-1766.
A199 Protocol van bezwaar Herveld, ROB inv. 352, 3e deel 1767-1769.
A200 Gerichtssignaat Lienden, ORA Lienden inv. 2, 1e deel 1672-1688.

A201 Gerichtssignaat Lienden, ORA Lienden inv. 2, 2e deel 1688-1708.
A202 Gerichtssignaat Lienden, ORA Lienden inv. 2, 3e deel 1708-1757.
A203 Protocol van bewaar Andelst, ROB inv. 360, 1804-1810.
A204 Protocol van testamenten, magescheiden, peindingen heerlijkheid Hemmen, ORA Hemmen inv. 1, 1795-1803.
A205 Protocol van testamenten heerlijkheid Lienden, ORA Lienden inv. 19, 1e deel 1776-1791.

A206 Protocol van testamenten heerlijkheid Lienden, ORA Lienden inv. 19, 2e deel 1792-1810.
A207 Protocol van bezwaar heerlijkheid IJzendoorn, ORA IJzendoorn inv. 13, 1809-1811.
A208 Protocol van bezwaar, kerspel Echteld, RNB inv. 266, 1e deel 1660-1671.
A209 Protocol van bezwaar, kerspel Echteld, RNB inv. 266, 2e deel 1672-1691.
A210 Protocol van bezwaar, kerspel Echteld, RNB inv. 266, 3e deel 1692-1712.

A211 Protocol van bezwaar, kerspel Echteld, RNB inv. 266, 4e deel 1713-1723.
A212 Protocol van bezwaar, kerspel Echteld, RNB inv. 266, 5e deel 1724-1739.
A213 Archivalia Lakemond uit het OA van Wageningen, w.o verpondingen 1672-1673 (inv. 173e), familiegeld 1677-1718 ..........(inv. 190), familiegeld 1680-1808 (inv. 194), maancedullen 1699-1750 (inv. 189), omslag hoofdgeld 1714-1756 (inv. .........191) en naamlijst van ingezetenen 1750 (inv. 192).
A214 Protocol van bezwaar, kerspel Randwijk, ROB inv. 375, 1e deel 1759-1766.
A215 Protocol van bezwaar, kerspel Randwijk, ROB inv. 375, 2e deel 1767-1772.

A216 Protocol van bezwaar, kerspel Randwijk, ROB inv. 375, 3e deel 1773-1781.
A217 Protocol van bezwaar, kerspel Ingen, RNB inv. 235, 1e deel 1739-1748.
A218 Protocol van bezwaar, kerspel Ingen, RNB inv. 235, 2e deel 1749-1755.
A219 Protocol van bezwaar, kerspel Ingen, RNB inv. 235, 3e deel 1756-1764.
A220 Protocol van bezwaar, kerspel Ingen, RNB inv. 235, 4e deel 1765-1770.

A221 Protocol van bezwaar, kerspel Ingen, RNB inv. 235, 5e deel 1771-1775.
A223 Protocol van bezwaar, kerspel Ingen, RNB inv. 235, 7e deel 1781-1785.
A224 Protocol van bezwaar, kerspel Ingen, RNB inv. 235, 8e deel 1786-1789.
A225 Protocol van bezwaar, kerspel Ingen, RNB inv. 235, 9e deel 1790-1791.

A226 Protocol van bezwaar, kerspel Ingen, RNB inv. 234, 1e deel 1660-1667.
A227 Protocol van bezwaar, kerspel Ingen, RNB inv. 234, 2e deel 1668-1679.
A228 Protocol van bezwaar, kerspel Ingen, RNB inv. 234, 3e deel 1680-1692.
A229 Protocol van bezwaar, kerspel Ingen, RNB inv. 234, 4e deel 1692-1708.
A230 Protocol van bezwaar, kerspel Ingen, RNB inv. 234, 5e deel 1709-1723.

A231 Protocol van bezwaar, kerspel Ingen, RNB inv. 234, 6e deel 1724-1738.
A232 Protocol van bezwaar, kerspel Andelst, ROB inv. 358, 1e deel 1759-1769.
A233 Protocol van bezwaar, kerspel Andelst, ROB inv. 358, 2e deel 1770-1780.
A234 Protocol van bezwaar, kerspel Ingen, RNB inv. 237, 1809-1810.
A235 Protocol van bezwaar, kerspel Randwijk, ROB inv. 376, 1781-1785.

A236 Protocol van bezwaar, kerspel Randwijk, ROB inv. 376, 1786-1793.
A237 Protocol van bezwaar, kerspel Ingen, RNB inv. 236, 1e deel 1791-1797.
A238 Protocol van bezwaar, kerspel Ingen, RNB inv. 236, 2e deel 1798-1802.
A239 Protocol van bezwaar, kerspel Ingen, RNB inv. 236, 3e deel 1803-1806.
A240 Protocol van bezwaar, kerspel Ingen, RNB inv. 236, 4e deel 1807-1810.

A241 Protocol van bezwaar, kerspel Randwijk, ROB inv. 377, 1e deel 1793-1798.
A242 Protocol van bezwaar, kerspel Randwijk, ROB inv. 377, 2e deel 1798-1803.
A243 Protocol van bezwaar, kerspel Randwijk, ROB inv. 377, 3e deel 1804-1807.
A244 Protocol van bezwaar, kerspel Randwijk, ROB inv. 377, 4e deel 1807-1810 en inv. 378 deel 1810-1811.
A245 Protocol van bezwaar kerspelen Eck & Wiel, RNB inv. 230, 1ste deel, 1660-1667

A246 Protocol van bezwaar kerspelen Eck & Wiel, RNB inv. 230, 2e deel, 1668-1687
A247 Protocol van bezwaar kerspelen Eck & Wiel, RNB inv. 230, 3e deel, 1688-1709
A248 Protocol van bezwaar kerspelen Eck & Wiel, RNB inv. 230, 4e deel, 1710-1739
A249 Protocol van bezwaar schoutambt Valburg, ROB inv. 303, 1e deel, 1701-1709
A250 Protocol van bezwaar schoutambt Valburg, ROB inv. 303, 2e deel, 1710-1713

A251 Protocol van bezwaar schoutambt Valburg, ROB inv. 303, 3e deel, 1714-1716
A252 Protocol van bezwaar schoutambt Valburg, ROB inv. 303, 4e deel, 1717-1719
A253 Protocol van bezwaar schoutambt Valburg, ROB inv. 303, 5e deel, 1720-1722
A254 Protocol van bezwaar schoutambt Valburg, ROB inv. 303, 6e deel, 1722-1724
A255 Protocol van bezwaar schoutambt Valburg, ROB inv. 303, 7e deel, 1725-1726

A256 Protocol van bezwaar kerspel Driel, ROB inv. 370, 1e deel, 1759-1765
A257 Protocol van bezwaar kerspel Driel, ROB inv. 370, 2e deel, 1766-1769
A258 Protocol van bezwaar kerspel Driel, ROB inv. 370, 3e deel, 1770-1779
A259 Protocol van bezwaar kerspelen Eek & Wiel, RNB inv. 232, 1808-1811
A260 Protocol van bezwaar heerlijkheid lJzendoorn, ORA lJzendoorn inv. 11, 1e deel 1798-1804

A261 Protocol van bezwaar heerlijkheid l Jzendoorn, ORA Uzendoorn inv. 11, 2e deel 1805-1809
A262 Protocol van bezwaar kerspel Echteld, RNB inv. 267, 16e deel 1739-1753 vervallen
A263 Protocol van bezwaar kerspel Echteld, RNB inv. 267, 2e deel 1754-1766 vervallen
A264 Protocol van bezwaar kerspel Echteld, RNB inv. 267, 3e deol 1767-1779 vervallen
A265 Protocol van bezwaar kerspel Echteld, RNB inv. 267, ^ deel 1780-1786 vervallen

A266 Protocol van bezwaar kerspel Echteld, RNB inv. 267, 5e deel 1787-1792 vervallen
A267 Gerichtssignaat heerlijkheid Lienden, ORA-Lienden inv. 3, 1757-1808
A268 Gerichtssignaat Eck & Wiel, RNB inv. 177, 1668-1777
A269 Protocol van bezwaar kerspel Echteld, RNB inv. 267 1739-1792
A270 Protocol van bezwaar kerspel Echteld, RNB inv. 268 1792-1811

A271 Protocol van bezwaar heerlijkheid Lienden, ORA-Lienden inv. 11, 1761-1783 (en 1810)
A272 Protocol van bezwaar kerspelen Meerten & Aalst, RNB inv. 243, 1739-1802
A273 Protocol van bezwaar kerspelen Meerten & Aalst, RNB inv. 244, 1803-1811
A274 Protocol van bezwaar kerspelen Hien & Dodewaard, RNB inv. 257, 1739-1782
A275 Protocol van bezwaar kerspel Eck en Wiel, RNB inv. 231, 1739-1808

A276 Protocol van bezwaar en testamenten heerlijkheid IJzendoorn, ORA-IJzendoorn inv. 9, 10, 12 en 15,17, 1789-1804 (testamenten 1757-1793)
A277 Protocol van bezwaar kerspelen Hien & Dodewaard, RNB inv. 258,1782-1798
A278 Protocol van bezwaar kerspelen Hien & Dodewaard, RNB inv. 259,1798-1804
A279 Bank van Zoelen, geloftesignaat, RNB inv. 198 & 199, 1614-1632 en 1630-1664
A280 Verpondingen, familiegeld, maancedullen enz Lakemond, ORA-Wageningen inv. 173, diverse perioden van 1671-1808

A281 Protocol van bezwaar heerlijkheid Indoornik, ORA-Indoornik inv. 1 & 2, 1684-1702 en 1702-1728
A282 Protocol van bezwaar heerlijkheid Indoornik, ORA-Indoornik inv. 3, 4, 19, 20 & 21, 1728-1810, diverse perioden 1717-1796, volmachten en testamenten
A283 Protocol van bezwaar heerlijkheid Homoet, ORA-Homoet inv. 1 & 2,1694-1779 en 1779-1810
A284 Protocol van bezwaar kerspelen Hien & Dodewaard, RNB inv. 260,1804-1811
A285 Protocol van bezwaar heerlijkheid De Marsch, ORA De Marsch inv. 24, 28 en 25, 1719-1779, 1768-1810 en 1780-1810

 

 

VOOR DE LIEFHEBBER
De Osenvorendeeltjes in de B-serie worden verspreid op verzoek.

B1 Banken van Kesteren en Zoelen samen, index op de protocollen van bezwaar Nederbetuwe, 1660-1739/1740 (inv. 205, ......211, 216, 219, 223, 230, 234, 239, 242, 246, 250, 256, 262 en 266), RNB inv. 270.
B2 Gerichtssignaat Bank van Andelst, 1434-1440 (signaat verloren, alleen index), ROB inv. 237.
B3 Oorlogsdagboek 1915 - 1918 van Offizier Stellvertreter Alfons Bolder; zijn omzwervingen tijdens de 1e We-reldoorlog in ......Belgie, Polen, Servië, Frankrijk, Estland en Rusland.
B4 Alle namen uit protocol van bezwaar kerspel Ochten, RNB inv. 262.
B5 Alle namen uit protocol van bezwaar kerspel Ochten, RNB inv. 263.

B6 Alle namen uit protocol van bezwaar kerspel Opheusden, RNB inv. 254.
B7 Alle namen uit protocol van bezwaar kerspel Opheusden, RNB inv. 253.
B8 Alle namen uit protocol van bezwaar kerspel Opheusden, RNB inv. 252.
B9 Alle namen uit protocol van bezwaar kerspel Kesteren, RNB inv. 246.

B10 Alle namen uit protocol van bezwaar Bank van Kesteren, RNB inv. 200.
B11 Alle namen uit protocol van bezwaar Bank van Kesteren, RNB inv. 201.
B12 Alle voornamen uit protocol van bezwaar Banken Kesteren en Zoelen, RNB inv. 204.
B13 Alle achternamen uit protocol van bezwaar Banken Kesteren en Zoelen, RNB inv. 204.
B14 Alle namen uit protocol van bezwaar kerspel Ommeren, RNB inv. 239.

B15 Naamlijst der inteekenaeren.
B16 BS IJzendoorn.
B17 BS IJzendoorn.
B18 Alle namen uit protocol testamenten Lienden, ORA Lienden inv. 18.
B19 Alle namen uit protocol van bezwaar, schoutambt Valburg, ROB inv. 302.

B20 Alle namen uit protocol van bezwaar, kerspel Opheusden, RNB inv. 250.
B21 Alle namen uit protocol van bezwaar, banken van Kesteren en Zoelen, RNB inv. 203.
B22 Alle namen uit protocol van bezwaar, kerspel Kesteren, RNB inv. 247.
B23 Alle namen uit protocol van bezwaar, Lienden, ORA Lienden inv. 10.
B24 Alle namen uit protocol van bezwaar, Lienden, ORA Lienden inv. 8.

B25 Alle namen uit protocol van bezwaar, kerspel Ommeren, RNB inv. 240.
B26 Alle namen uit protocol van bezwaar, Meerten en Aalst, RNB inv. 242.
B27 Alle namen uit protocol van bezwaar, kerspel Kesteren, RNB inv. 248.
B28 Alle namen uit protocol van bezwaar, Hien en Dodewaard, RNB inv. 256.
B29 Alle namen uit protocol van bezwaar schoutambt Valburg, ROB inv. 301.

B30 Alle namen uit protocol van bezwaar kerspel Zetten, ROB inv. 363.
B31 Alle namen uit protocol van bezwaar heerlijkheid IJzendoorn, ORA-IJzen-doorn inv. 6.
B32 Alle namen uit protocol van bezwaar heerlijkheid IJzendoorn, ORA-IJzen-doorn inv. 7.
B33 Alle namen uit protocol van bezwaar heerlijkheid Lienden, ORA-Lienden inv. 13.
B34 Alle namen uit protocol van transport heerlijkheid De Mars, ORA-De Mars inv. 23.

B35 Alle namen uit minuten van transporten, e.d., ORA Marsch inv. 26.
B36
B37 Trouwen Hien-Dodewaard 1640-1811, 1e deel 1640-1796.
B38 Trouwen Hien-Dodewaard 1640-1811, 2e deel 1773-1811 en indexen op deel 1 en 2.
B39 Alle namen uit gerichtssignaat IJzendoorn, ORA IJzendoorn inv. 2.

B40 Alle namen uit protocol van bezwaar Lienden, ORA Lienden inv. 9.
B41 Namenindex bij Osenvoren 53, kwartierstaat Johannes Thien.
B42 Index op geboorten in de gemeente Lienden 1811-1892 (1e deel A t/m K).
B43 Index op geboorten in de gemeente Lienden 1811-1892 (2e deel L t/m Z).
B44 Index op huwelijken in de gemeente Lienden 1811-1892.

B45 Index op overlijdens in de gemeente Lienden 1811-1892.
B46 Index op geboorten, huwelijken en overlijdens in de gemeente IJzendoorn 1818-1892.
B47 Alle namen uit protocol van bezwaar Lienden, ORA Lienden inv. 12.
B48 Alle namen uit protocol van bezwaar Herveld, ROB inv. 352.
B49 Alle namen uit gerichtssignaat Lienden, ORA-Lienden inv. 2.

B50 Jonkers 1 t/m 5.
B51 Aantekeningen betrekkelijk de de Kerkelijke Geschiedenis van Overbetuwe.
B52 Alle namen uit protocol van testa-menten Lien-den, ORA Lienden inv. 19.
B53 Alle namen uit protocol van bezwaar, kerspel Echteld, RNB inv. 266.
B54 Alle namen uit protocol van bezwaar, kerspel Randwijk, ROB inv. 375.

B55 Alle namen uit protocol van bezwaar, kerspel Ingen, RNB inv. 235.
B56 Alle namen uit protocol van bezwaar, kerspel Ingen, RNB inv. 234.
B57 Alle namen uit protocol van bezwaar, kerspel Andelst ROB inv. 358.
B58
B59 Alle namen uit protocol van bezwaar, kerspel Randwijk, ROB inv. 376.

B60 Alle namen uit protocol van bezwaar, kerspel Ingen, RNB inv. 236.
B61 Alle namen uit protocol van bezwaar, kerspel Randwijk, ROB inv. 377 en 378.


B100 Over de Franse tijd in en na 1795, enz. door M. Soetens-Menage en C. P. H. Soetens.

 

TRANSCRIPTIES:

A200 Inv. 2, gerichtssignaat 1e deel, 1672-1688.
A201 Inv. 2, gerichtssignaat 2e deel, 1688-1708.
A202 Inv. 2, gerichtssignaat 3e deel, 1708-1757.
B49 ..Alle namen uit inv. 2.

A70 Inv. 8, PVB 1e deel, 1639-1656.
A71 Inv. 8, PVB 2e deel, 1657-1665.
A72 Inv. 8, PVB 3e deel, 1666-1672.
B24 Alle namen uit inv. 8.

A191 Inv. 9, PVB 1e deel, 1672-1678.
A192 Inv. 9, PVB 2e deel, 1679-1695.
A193 Inv. 9, PVB 3e deel, 1696-1714.
A194 Inv. 9, PVB 4e deel, 1715-1727.
B40 ..Alle namen inv. 9.

A182 Inv. 10, PVB 1e deel 1727-1735.
A183 Inv. 10, PVB 2e deel 1736-1748.
A184 Inv. 10, PVB 3e deel 1749-1761.
B23 ..Alle namen uit inv. 10.

A195 Inv. 12, PVB 1e deel 1783-1788.
A196 Inv. 12, PVB 2e deel 1789-1795.
B47 ..Alle namen uit inv. 12.

A140 Inv. 13, PVB 1e deel, 1795-1803.
A141 Inv. 13, PVB 2e deel, 1803-1810.
B33 ..Alle namen uit inv. 13.

A154 Inv. 18, protocol van testamenten 1e deel, 1688-1749.
A155 Inv. 18, protocol van testamenten 2e deel, 1749-1776.
B18 ..Alle namen uit inv. 18.

A205 Inv. 19, protocol van testamenten 1e deel, 1776-1791.
A206 Inv. 19, protocol van testamenten 2e deel, 1792-1810.
B52 ..Alle namen uit inv. 19.


A98 ..Inv. 23, transporten 1e deel, 1667-1682.
A99 ..Inv. 23, transporten 2e deel, 1683-1696.
A100 Inv. 23, transporten 3e deel, 1697-1705.
A101 Inv. 23, transporten 4e deel, 1706-1719.
B34 ..Alle namen uit inv. 23.

A134 Inv. 26, minuten van transporten, etc., 1e deel, 1604-1724.
A135 Inv. 26, minuten van transporten, etc., 2e deel, 1724-1772.
A136 Inv. 26, minuten van transporten, etc., 3e deel, 1772-1810.
B35 ..Alle namen uit inv. 26.

A108 Inv. 31, minuten van testamenten 1614-1809.

A137 Inv. 35, boedels 1644-1715.

A156 Inv. 30, protocol van testamenten, 1759-1809

 

Bank van KESTEREN, inv. 200-202.
A43 Inv. 200, PVB 1e deel, 1613-1616.
A44 Inv. 200, PVB 2e deel, 1617-1619.
A45 Inv. 200, PVB 3e deel, 1620-1623.
A46 Inv. 200, PVB 4e deel, 1623-1627.
A47 Inv. 200, PVB 5e deel, 1627-1630.

B10 Alle namen uit inv. 200.

A53 Inv. 201, PVB 1e deel, 1630-1633.
A54 Inv. 201, PVB 2e deel, 1634-1638.
A59 Inv. 201, PVB 3e deel, 1639-1644.
A60 Inv. 201, PVB 4e deel, 1645-1651.
A61 Inv. 201, PVB 5e deel, 1652-1657.
B11 Alle namen uit inv. 201.

A153 Inv. 202, PVB, 1658-1665.

Banken van KESTEREN en ZOELEN, inv. 203-204.
A169 Inv. 203, PVB 1e deel, voor 1654.
A170 Inv. 203, PVB 2e deel, voor 1654.
A171 Inv. 203, PVB 3e deel, voor 1654.
A172 Inv. 203, PVB 4e deel, voor 1654.
A173 Inv. 203, PVB 5e deel, voor 1654.
B21.. Alle namen uit inv. 203.

A31 Inv. 204, PVB 1e deel, 1654-1657.
A32 Inv. 204, PVB 2e deel, 1654-1657.
A33 Inv. 204, PVB 3e deel, 1654-1659.
A62 Inv. 204, PVB 4e deel, 1654-1660.
A63 Inv. 204, PVB 5e deel, Zoelen en Avesaath van-af 1660.
A64 Inv. 204, PVB 6e deel, Ravenswaay en Rijswijk vanaf 1660.
A65 Inv. 204, PVB 7e deel, Maurik en Eck vanaf 1660.
A66 Inv. 204, PVB 8e deel, Ingen en Ommeren van-af 1660.
A67 Inv. 204, PVB 9e deel, Lienden en Kesteren vanaf 1660.
A68 Inv. 204, PVB 10e deel, Opheusden en Hien & Dodewaard vanaf 1660.
A69 Inv. 204, PVB 11e deel, Ochten en Echteld van-af 1660.
B12 Alle voornamen uit inv. 204.
B13 Alle achternamen uit inv. 204.

Kerspel INGEN inv. 234-237
A226 Inv. 234, PVB 1e deel 1660-1667.
A227 Inv. 234, PVB 2e deel 1668-1679.
A228 Inv. 234, PVB 3e deel 1680-1692.
A229 Inv. 234, PVB 4e deel 1692-1708.
A230 Inv. 234, PVB 5e deel 1709-1723.
A231 Inv. 234, PVB 6e deel 1724-1738.
B56 ..Alle namen uit inv. 234.

A217 Inv. 235, PVB 1e deel, 1739-1748.
A218 Inv. 235, PVB 2e deel, 1749-1755.
A219 Inv. 235, PVB 3e deel, 1756-1764.
A220 Inv. 235, PVB 4e deel, 1765-1770.
A221 Inv. 235, PVB 5e deel, 1771-1775.
A222 Inv. 235, PVB 6e deel, 1776-1780.
A223 Inv. 235, PVB 7e deel, 1781-1785.
A224 Inv. 235, PVB 8e deel, 1786-1789.
A225 Inv. 235, PVB 9e deel, 1790-1791.
B55.. Alle namen uit inv. 235.

A237 Inv. 236, PVB 1e deel, 1791-1797.
A238 Inv. 236, PVB 2e deel, 1798-1802.
A239 Inv. 236, PVB 3e deel, 1803-1806.
A240 Inv. 236, PVB 4e deel, 1807-1810.

A234 Inv. 237, PVB, 1809-1810.

Kerspel OMMEREN inv. 239-240.
A40 Inv. 239, PVB 1e deel, 1660-1676.
A41 Inv. 239, PVB 2e deel, 1677-1714.
A42 Inv. 239, PVB 3e deel, 1715-1739.
B14 Alle namen uit inv. 239.

A129 Inv. 240, PVB 1e deel, 1739-1763.
A130 Inv. 240, PVB 2e deel, 1764-1779.
A131 Inv. 240, PVB 3e deel, 1780-1795.
A132 Inv. 240, PVB 4e deel, 1796-1803.
A133 Inv. 240, PVB 5e deel, 1804-1810.
B25 ..Alle namen uit inv. 240.

Kerspel MEERTEN & AALST inv. 242-244.
A109 Inv. 242, PVB 1e deel, 1660-1675.
A110 Inv. 242, PVB 2e deel, 1676-1695.
A111 Inv. 242, PVB 3e deel, 1696-1712.
A112 Inv. 242, PVB 4e deel, 1713-1723.
A113 Inv. 242, PVB 5e deel, 1723-1740.
B26.. Alle namen uit inv. 242.

Kerspel KESTEREN inv. 246-248.
A74 Inv. 246, PVB 1e deel, 1660-1683.
A75 Inv. 246, PVB 2e deel, 1684-1718.
A76 Inv. 246, PVB 3e deel, 1719-1739.
B9.. Alle namen uit inv. 246.

A174 Inv. 247, PVB 1e deel, 1739-1752.
A175 Inv. 247, PVB 2e deel, 1753-1767.
A176 Inv. 247, PVB 3e deel, 1768-1776.
A177 Inv. 247, PVB 4e deel, 1777-1785.
A178 Inv. 247, PVB 5e deel, 1786-1791.
A179 Inv. 247, PVB 6e deel, 1792-1795.
A180 Inv. 247, PVB 7e deel, 1796-1798.
A181 Inv. 247, PVB 8e deel, 1799-1806.
B22 ..Alle namen uit inv. 247.

A120 Inv. 248, PVB 1e deel, 1806-1807.
A121 Inv. 248, PVB 2e deel, 1808-1811.
B27 ..Alle namen uit inv. 248.

Kerspel OPHEUSDEN inv. 250-254.
A162 Inv. 250, PVB 1e deel, 1660-1666.
A163 Inv. 250, PVB 2e deel, 1667-1678.
A164 Inv. 250, PVB 3e deel, 1679-1694.
A165 Inv. 250, PVB 4e deel, 1695-1708.
A166 Inv. 250, PVB 5e deel, 1709-1718.
A167 Inv. 250, PVB 6e deel, 1719-1729.
A168 Inv. 250, PVB 7e deel, 1730-1737.
B20 ..Alle namen uit inv. 250.

A30 Inv. 251, PVB 1737-1740.
A20 Inv. 252, PVB 1e deel, 1739-1747.
A21 Inv. 252, PVB 2e deel, 1748-1753.
A22 Inv. 252, PVB 3e deel, 1754-1759.
A23 Inv. 252, PVB 4e deel, 1760-1765.
A24 Inv. 252, PVB 5e deel, 1766-1774.
A25 Inv. 252, PVB 6e deel, 1775-1779.
A26 Inv. 252, PVB 7e deel, 1780-1783.
A27 Inv. 252, PVB 8e deel, 1784-1787.
A28 Inv. 252, PVB 9e deel, 1788-1790.
A29 Inv. 252, PVB 10e deel, 1790-1792.
B8 ..Alle namen uit inv. 252.

A11 Inv. 253, PVB 1e deel, 1792-1793.
A12 Inv. 253, PVB 2e deel, 1793-1796.
A13 Inv. 253, PVB 3e deel, 1797-1799.
A14 Inv. 253, PVB 4e deel, 1799-1802.
A15 Inv. 253, PVB 5e deel, 1803-1806.
B7 ..Alle namen uit inv. 253.

A7 ..Inv. 254, PVB 1e deel, 1806-1806.
A8 ..Inv. 254, PVB 2e deel, 1806-1807.
A9 ..Inv. 254, PVB 3e deel, 1807-1809.
A10 Inv. 254, PVB 4e deel, 1809-1811.
B6 ..Alle namen uit inv. 254.

Kerspel HIEN & DODEWAARD inv. 256-260.
A77 Inv. 256, PVB 1e deel, 1660-1665.
A78 Inv. 256, PVB 2e deel, 1666-1679.
A79 Inv. 256, PVB 3e deel, 1680-1692.
A80 Inv. 256, PVB 4e deel, 1693-1703.
A81 Inv. 256, PVB 5e deel, 1704-1715.
A82 Inv. 256, PVB 6e deel, 1716-1729.
A83 Inv. 256, PVB 7e deel, 1730-1740.
B28 Alle namen uit inv. 256.

Kerspel OCHTEN inv. 262-264.
A55 Inv. 262, PVB 1e deel, 1660-1678.
A56 Inv. 262, PVB 2e deel, 1679-1700.
A57 Inv. 262, PVB 3e deel, 1701-1720.
A58 Inv. 262, PVB 4e deel, 1721-1740.
B4 ..Alle namen uit inv. 262.

A88 Inv. 263, PVB 1e deel, 1739-1749.
A89 Inv. 263, PVB 2e deel, 1750-1759.
A90 Inv. 263, PVB 3e deel, 1760-1769.
A91 Inv. 263, PVB 4e deel, 1770-1780.
A92 Inv. 263, PVB 5e deel, 1781-1787.
A93 Inv. 263, PVB 6e deel, 1788-1797.
A94 Inv. 263, PVB 7e deel, 1797-1805.
B5 ..Alle namen uit inv. 263.

A107 Inv. 264, PVB 1805-1811

Kerspel ECHTELD inv. 266-268
A208 Inv. 266, PVB 1e deel 1660-1671.
A209 Inv. 266, PVB 2e deel 1672-1691.
A210 Inv. 266, PVB 3e deel 1692-1712.

A211 Inv. 266, PVB 4e deel 1713-1723.
A212 Inv. 266, PVB 5e deel 1724-1739.
B53 ..Alle namen uit inv. 266.

LEDE & OUDEWAARD inv. 272.
A114 Inv. 272, PVB 1789-1811.

varia NEDERBETUWE
B1 Banken van Kesteren en Zoelen, index op PVB Nederbetu-we, 1660-1739/1740 (waarin inv. 205, 211, 216, 219, 223, 230, 234, 239, 242, 246, 250, 256, 262 en 266), RNB inv. 270.

Bank van ANDELST, inv. 237.
B2 Inv. 237, gerichtssignaat Bank van Andelst, 1434-1440 (signaat verloren, alleen index).

Bank van VALBURG, inv. 238-244.
A95 Inv. 238, gerichtssignaat 1e deel, 1446-1447.
A96 Inv. 238, gerichtssignaat 2e deel, 1448-1452.
A97 Inv. 238, gerichtssignaat 3e deel, 1453-1456.

A102 Inv. 239, gerichtssignaat 1e deel, 1462-1464.
A103 Inv. 239, gerichtssignaat 2e deel, 1464-1470.

A104 Inv. 240, gerichtssignaat 1477.

A105 Inv. 241, gerichtssignaat 1e deel, 1492-1494.
A106 Inv. 241, gerichtssignaat 2e deel, 1495-1499.

A115 Inv. 242, gerichtssignaat 1e deel, 1500-1502.
A116 Inv. 242, gerichtssignaat 2e deel, 1503-1509.

A138 Inv. 243, gerichtssignaat 1e deel, 1509-1514.
A139 Inv. 243, gerichtssignaat 2e deel, 1514-1516.

A145 Inv. 244, gerichtssignaat 1e deel, 1516-1520.
A149 Inv. 244, gerichtssignaat 2e deel, 1521-1525.
A150 Inv. 244, gerichtssignaat 3e deel, 1525-1532.

schoutambt Valburg, inv. 301-306.
A122 Inv. 301, PVB 1e deel, 1654-1655.
A123 Inv. 301, PVB 2e deel, 1656-1659.
A124 Inv. 301, PVB 3e deel, 1660-1663.
A125 Inv. 301, PVB 4e deel, 1664-1667.
A126 Inv. 301, PVB 5e deel, 1668-1670.
A127 Inv. 301, PVB 6e deel, 1671-1676.
B29 ..Alle namen uit inv. 301.

A157 Inv. 302, PVB 1e deel, 1676-1680.
A158 Inv. 302, PVB 2e deel, 1681-1685.
A159 Inv. 302, PVB 3e deel, 1686-1691.
A160 Inv. 302, PVB 4e deel, 1692-1696.
A161 Inv. 302, PVB 4e deel, 1697-1701.
B19...Alle namen uit inv. 302.

kerspel Herveld, inv. 352-356.
A197 Inv. 352, PVB 1e deel 1759-1763.
A198 Inv. 352, PVB 2e deel 1764-1766.
A199 Inv. 352, PVB 3e deel 1767-1769.
B48 ..Alle namen uit inv. 352.

kerspel Andelst, inv. 358-360.
A232 Inv. 358, PVB 1e deel 1759-1769.
A233 Inv. 358, PVB 2e deel 1770-1780.

B57 Alle namen uit inv. 358.

A203 Inv. 360, PVB 1804-1810.

kerspel Zetten, inv. 362-364.
A146 Inv. 364, PVB 1e deel, 1793-1798.
A147 Inv. 364, PVB 2e deel, 1799-1803.
A148 Inv. 364, PVB 3e deel, 1804-1810.

A151 Inv. 363, PVB 1e deel, 1779-1784.
A152 Inv. 363, PVB 2e deel, 1785-1792(93).
B30 ..Alle namen uit inv. 363.

kerspel Randwijk, inv. 375-378.
A214 Inv. 375, PVB 1e deel, 1759-1766.
A215 Inv. 375, PVB 2e deel, 1767-1772.
A216 Inv. 375, PVB 3e deel, 1773-1781.
B54 ..Alle namen uit inv. 375.

A235 Inv. 376, PVB 1e deel, 1781-1785.
A236 Inv. 376, PVB 2e deel, 1786-1793.
B59 ..Alle namen uit inv. 376.

TRANSCRIPTIES:

A185 Inv. 2, gerichtssignaat, 1e deel 1666-1669.
A186 Inv. 2, gerichtssignaat, 2e deel 1669-1673.
A187 Inv. 2, gerichtssignaat, 3e deel 1673-1679.
A188 Inv. 2, gerichtssignaat, 4e deel 1680-1683.
A189 Inv. 2, gerichtssignaat, 5e deel 1683-1691.
A190 Inv. 2, gerichtssignaat, 6e deel 1691-1700.
B39 ..Alle namen uit inv. 2.

A73 Inv. 3, gerichtssignaat 1718-1793.

A84 Inv. 6, PVB 1e deel, 1719-1727.
A85 Inv. 6, PVB 2e deel, 1728-1741.
A86 Inv. 6, PVB 3e deel, 1742-1751.
A87 Inv. 6, PVB 4e deel, 1752-1763.
B30 Alle namen uit inv. 6.

A142 Inv. 7, PVB 1e deel, 1763-1771.
A143 Inv. 7, PVB 2e deel, 1772-1782.
A144 Inv. 7, PVB 3e deel, 1783-1789.
B32 ..Alle namen uit inv. 7.

A207 Inv. 13, PVB, 1809-1811.

A204 Inv. 1, testamenten, magescheiden, pein-din-gen, 1795-1803.

 

STATEN VAN HET KWARTIER VAN NIJMEGEN (SKN), VERPONDINGEN

- Aalst zie Meerten.
- Andelst zie Lakemond.
- Avesaet en Wadenoyen, 1650.
- Bredelaar zie Oosterhout.
- Dodewaard zie Hien.

- Doornik zie Oosterhout.
- Driel, Hollanderbroek, Lienderbuurt, Eimeren, Valburg, Reedt en Merm, 1649.
- Echteld en IJzendoorn, 1650.
- Eck en Wiel en Zoelen, 1650.
- Eimeren zie Driel.

- Elden en Meinerswijk, 1649.
- Elst, 1650.
- Hemmen zie Lakemond.
- Herveld, Loenen, Slijk-Ewijk en Mei-nerswijk, 1649. De verklaring van de heer van Loenen van de overstromingsramp van ...7 feb 1644.
- Heteren, Randwijk en Homoet, 1649.

- Hien en Dodewaard, 1650.
- Hollanderbroek zie Driel.
- Homoet zie Heteren.
- Hoven op Zandwijk zie Ommeren.
- IJzendoorn zie Echteld.

- Ingen, 1650.
- Kesteren, Lede en Oudewaard, 1650.
- Kesteren en Opheusden, 1787.
- Lakemond, Hemmen, Zetten, Andelst en Wolferen.
- Lent zie Oosterhout.
- Lienden en De Mars, 1650.

- Lienderbuurt zie Driel.
- Loenen zie Herveld.
- Mars, de zie Lienden.
- Maurik, 1650.
- Meinerswijk zie Herveld.

- Meinerswijk zie Elden.
- Merm zie Driel.
- Meerten en Aalst, 1650.
- Ochten, 1650.
- Ommeren, Hoven op Zandwijk en Zandwijk, 1650.

- Oosterhout, Lent, Doornik, Ressen, Bredelaar, 1649.
- Opheusden, 1650.
- Opheusden, 1787 zie Kesteren.
- Lede en Oudewaard zie Kesteren.
- Randwijk zie Heteren.
- Ravenswaaij zie Rijswijk.

- Reedt zie Driel.
- Ressen zie Oosterhout.
- Rijswijk en Ravenswaaij, 1650.
- Slijk-Ewijk zie Herveld.

- Valburg zie Driel.

- Wadenoyen zie Avesaet.
- Wolferen zie Lakemond.
- Zandwijk zie Ommeren.
- Zetten zie Lakemond.
- Zoelen zie Eck en Wiel.

POLDERDISTRICT NEDERBETUWE
(archiefinventaris 0305 en 0862)


30 Cedullen van Eck, Kesteren, Opheus-den, Ravenswaaij en Rijswijk, 1693.
35 Familiegeld van de Nederbetuwe, 1696-1703.

Terug
© Historische Kring Kesteren en Omstreken