Het Betuws Dialect

Artikelen >>

Omdat het Betuws dialect zeer in de belangstelling staat, hebben we op deze site hiervoor ook een plaats ingeruimd. We hopen, dat we op hetgeen we hier gaan vermelden de nodige reacties zullen krijgen.
Opgemerkt dient te worden, dat van plaats tot plaats er verschillen zijn, maar dat de uitspraak van het dialect in de Over-Betuwe en in de Neder-Betuwe nogal verschillend is.
Bijdrage aan deze rubriek worden zeer op prijs gesteld.

Literatuur:
- Hoe schrijf ik mijn dialect. uigave Acco Leuven / Amersfoort
- Bètuws huukske. diverse afleveringen in het weekblad De Betuwe "bijmekaor gegroebeld deur" Thijs van Woerkom
- Hoe zedde gij dâ. Dialectwoordenboek van de Neder-Betuwe. J. van den Hatert en A. Datema uitgave Arend Datema Instituut Kesteren

Gehurd:
- Ge kun bèter wa mit de werme haand geeve, dan mit de kaauwe. = Je kunt beter iets bij je leven geven, dan wanneer je overleden bent.
- Wa doedde gij mit de moel hier? = Wat kom je vertellen? (NB)
- naksekontekamp = nudistenkamp
- Wie zun geld wil laote schuive, rook tabak en houw duive = Wie zijn geld kwijt wil, rookt tabak en houdt duiven.
- steukers = afzetstokken bij het sleeën
- deurmidde = middendoor
- Dâ rak oe nie. = Daar heb je niets mee te maken.
- koolpaole = doelpalen
- 'k Zij dol in de kop. = Ik ben duizelig.
- drats = koffiedik

(NB) = Nederbetuws)
(OB) = Overbetuws

 

Terug
© Historische Kring Kesteren en Omstreken