Lezingen

Maandag 9 oktober 2017

Lezingen >>

20.00 uur - Streekmuseum Ommeren
Monique Hafkamp - Architectuur in Gelderland

Kunsthistorica Monique Hafkamp heeft kunstgeschiedenis en Italiaans gestudeerd in Nijmegen, Rome en Florence. Tijdens de studie heeft ze veel gereisd door diverse landen om naar kunst en architectuur te kijken. Ook heeft ze zich verdiept in kostuumgeschiedenis.
Het reizen doet ze nog steeds. Een aantal maanden per jaar  begeleidt ze culturele reizen.  De nadruk ligt op Italië, maar ook andere bestemmingen doet ze aan, zowel in Europa als ver weg. De andere helft  van het jaar geeft ze cursussen en lezingen over kunst en cultuur. Behalve diverse thema’s uit de algemene kunstgeschiedenis, belicht ze ook soms specifieke onderwerpen uit de Gelderse historie. Monique Hafkamp heeft een brede belangstelling, die ze graag deelt met anderen. Tijdens haar lezingen laat ze niet alleen diverse vormen van kunst zien, maar ze plaatst deze ook in een bredere historische en  culturele context.
Architectuur in Gelderland Gedurende de lange en rijke geschiedenis van Gelderland hebben bewoners vanaf het Neolithicum tot heden in het gebied dat nu de provincie Gelderland vormt, hun sporen in meer of mindere mate achtergelaten: grafheuvels van de klokbekercultuur, een Romeinse tempel in Elst, kastelen, gotische kerken, buitenplaatsen en naoorlogse openbare gebouwen. Aan de hand van diverse voorbeelden neemt Drs. Monique Hafkamp u mee op een denkbeeldige reis door de tijd. U maakt niet alleen kennis met de algemene ontwikkelingen in de bouwkunst, maar ook krijgt u van alles te horen en te zien over een aantal bijzondere gebeurtenissen in de historie van Gelderland, die tot uitdrukking komen in de architectuur.

TerugWilt u de nieuwsbrief ontvangen, word dan lid van onze vereniging!

Ook kunt u zich verder laten informeren door, of inschrijven via e-mail.

© Historische Kring Kesteren en Omstreken