Lezingen

Maandag 12 november 2018

Lezingen >>

20:00 uur - Streekmuseum Baron van Brakell te Ommeren
Sebastiaan Knippenberg - Prehistorisch grafritueel in Tiel – Medel

Vorig jaar vond er een grootschalig archeologisch onderzoek plaats in het nieuw aan te leggen oostelijk deel van het bedrijventerrein Tiel – Medel. Daar kwam een heel scala aan archeologische sites aan het licht, die een aanzienlijke tijdspanne omvatten. Naast bijzondere resten uit de Romeinse tijd hebben de opgravingen in de zuidelijke terreinen ook sites uit de ijzertijd en middeleeuwen blootgelegd. In het noordelijk deel bevond zich een zeer rijke vindplaats uit de prehistorie met niet alleen bewoningsfasen in de vroege bronstijd maar ook in het vroege en midden-neolithicum, allemaal periodes die in het Rivierengebied en zelfs in Nederland weinig gekend zijn.
Na bijna een jaar in het veld gestaan te hebben is het uitwerken van deze bijzondere vindplaats nu in volle gang. In deze presentatie zullen de nieuwste bevindingen besproken worden. Daarna zal een bijzonder aspect aan de orde komen dat tot nu toe wat onderbelicht is geweest: de graven. Naast drie grafheuvels uit de vroege bronstijd zijn ook enkele zeldzame en intrigerende graven uit het neolithicum aangetroffen. Begin dit jaar was één daarvan nationaal nieuws. Dit graf  zal centraal staan in het laatste deel van de presentatie.

TerugWilt u de nieuwsbrief ontvangen, word dan lid van onze vereniging!

Ook kunt u zich verder laten informeren door, of inschrijven via e-mail.

© Historische Kring Kesteren en Omstreken